Υποτροφίες


Υποτροφία της HELMEPA στην την μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού

 

 

1901146_1486038794957114_1278468550_n1Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει την ετήσια υποτροφία, ύψους €15.000, στη μνήμη του Εμπνευστού της, Γιώργου Π. Λιβανού, για μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, μονοετούς διάρκειας (επιπέδου Masters) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον “Λίαν Καλώς” (7,5) δεόντως επικυρωμένο, ενώ θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό, καθώς και πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών. Συγκεκριμένα:

Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS

Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά: MittelstufeIII

Ιταλικά: Superiore

Ισπανικά: Superiore

Η αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συνοδεύεται επίσης από συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε, ενώ για τους άρρενες υποψηφίους απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων ναυτικών, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι την 30ή Μαΐου 2014 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη “Υποτροφία Γ.Π. Λιβανού ”.

Υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση

 

onassis_presentationΤο Ίδρυμα Ωνάση προκηρρύσει 37ο πρόγραμμα υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Θα χορηγηθούν συνολικά για όλα τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία 80 τουλάχιστον υποτροφίες, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στα ακόλουθα πεδία σπουδών:

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και ειδικότητες.

Διδακτορικές Σπουδές σε όλους τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κλάδους και ειδικότητες.

Βελτίωση Τεχνικής για όλους τους καλλιτεχνικούς κλάδους.

Περισσότερες πληροφορίες

 Πληροφορίες για υποτροφίες εσωτερικού απο το Ίδρυμα Ωνάση

Υποτροφίες Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν.

 

alba_logoALBA – Business graduate school

MBA in Shipping

MSc in Shipping Management

Περισσότερες πληροφορίες

 

bca-logo-640BCA – Business College of Athens

BSc in Shipping

MSc in Shipping

Περισσότερες πληροφορίες

 

Υποτροφία Ιδρύματος Προποντή

 

logo Για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Πληροφορική.

Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό και Διδακτορικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s