Στέκι Σπουδαστών


Σε αυτήν την σελίδα θα βρείτε διάφορα βοηθήματα για την σχολή, όπως τα βιβλία της σχολής σε .pdf μορφή καθώς και αλλά βοηθήματα για πλοιάρχους και μηχανικούς.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s