Ναυτικά Ατυχήματα


image11
Η θέση της EMSA για τα ναυτικά ατυχήματα
IMO_LOGO
Η θέση του IMO για τα ναυτικά ατυχήματα

Βάσεις Δεδομένων

 

ntsb_seal_721774_fullwidth_900x675
Η βάση δεδομένων του NTSB
MARS Logo
H βάση δεδομένων του Nautical Institute

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s