Ψυχομετρικά Τέστ


Τι είναι τα ψυχομετρικά τέστ?

PT0101

Τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος της  διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής από τους εργοδότες για να αξιολογούν την ικανότητά σας σε συγκεκριμένες δεξιότητες (π.χ., λεκτική, αριθμητική και diagrammetical reasoning), ή για να μάθετε σχετικά με τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας με τη χρήση ερωτηματολογίων προσωπικότητας. Διακρίνοντε σε 2 κατηγορίες, τις δοκιμασίες δυνατότητας ή επάρκειας και στα ερωτηματολόγια προσωπικότητας.

Δοκιμασίες δυνατότητας ή επάρκειας

Η διενέργεια δοκιμών μπορεί να είναι χρήσιμη, για να εξοικειωθείτε με τους τύπους των ερωτήσεων καθώς και για να πάρετε αποτελέσματα σχετικά με τις επιδόσεις σας.

Ερωτηματολόγια προσωπικότητας

Τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας αξιολογούν διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς σας, και διερευνούν τον τρόπο που αντιδράτε σε διάφορες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, και δεν έχουν συνήθως κάποιο χρονικό περιορισμό. Χρησιμοποιούνται για να δει η εταιρία αν θα «ταιριάζετε» με την κουλτούρα του οργανισμού και με τον ρόλο που ζητείται. Θα  πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια και όχι να προσπαθήσετε να μαντέψετε τι ψάχνει ο εργοδότης στους εργαζομένους του.

Πότε οι εργοδότες τα χρησιμοποιήουν?

 

images22

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μία face-to-face συνέντευξη και πραγματοποιούνται συχνά σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης, μαζί με άλλες εξετάσεις. Χρησιμοποιούντε συνήθως ως μια μέθοδος  «κοσκινίσματος» των υποψηφίων (δηλαδή, μόνο οι υποψήφιοι με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο). Έχετε υπόψιν σας πως οι περισσότερες ναυτιλιακές στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ψυχομετρικά τεστ.

Τα παρακάτω είναι μια σειρά από sites όπου μπορείτε να εξασκηθείτε μέσω δοκιμών ικανότητας / επάρκειας, καθώς και μέσω ερωτηματολογίων προσωπικότητας: (Στην Αγγλική γλώσσα)

www.shldirect.com

Διάφορα τεστ με χρονικό περιορισμό με αποτελέσματα που μπορούν να συγκριθούν με άλλους υποψήφιους.

www.ase-solutions.co.uk

Παραδείγματα ερωτήσεων αξιολόγησης της προσωπικότητας (Κάντε κλικ στο «support   »)

www.morrisby.com

Δείτε παραδείγματα και συμβουλές για την συμπλήρωση ψυχομετρικών τέστ.

www.kenexa.com

Παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές αξιολόγησης των εργαζομένων και των πρακτικών δοκιμών.

www.markparkinson.co.uk/psychometric_links.htm

Περιέχει μία λίστα απο διάφορα ψυχομετρικά τεστ και ερωτηματολόγια αξιολόγησης.

www.prospects.ac.uk

Περισσότερες πληροφορίες για την ψυχομετρική αξιολόγηση.

One thought on “Ψυχομετρικά Τέστ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s