Ασφάλιση στο ΝΑΤ


Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας
1. Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας. 
2. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία διπλής όψεως  – Επικυρωμένη
3. Τρείς (03) πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Βεβαίωση διαγραφής απο τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα – Πρωτότυπη
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφετε τα εξής:
“Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας απο τον Οίκο Ναύτου και δεν έιμαι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο, Φορέα ή Οργανισμό”
Συμπληρώνετε από τον άμεσα ασφαλισμένο, υπογράφετε και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής απο την αστυνομία ή άλλη αρχή.
7. Βεβαίωση σχολής από την ΑΕΝ που φοιτάτε – Πρωτότυπη (Πρέπει να έιναι του ιδίου έτους με την ημερομηνία εκδόσεως του Βιβλιαρίου Ασθενείας)
8. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. του ιδίου ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας.
9. Φωτοτυπία αριθμός Α.Μ.Κ.Α. του ιδίου (απο το ΚΕΠ με την Αστυνομική Ταυτότητα)
Καλο θα ήταν να αναφέρετε πως ζητάτε για πρώτη φορά  έκδοση Α.Μ.Κ.Α., γιατί αν έχετε ήδη Α.Μ.Κ.Α και τους πείτε να σας τυπώσουν μια ακόμη βεβαίωση μέσα απο το σύστημα, απλώς δεν πρόκειτε να το κάνουν.
10. Εάν έχετε εκδόσει το ναυτικό φυλλάδιο – Φωτοτυπία της σελ. 4 -5, εκέι όπου αναγράφοντε τα στοιχεία του ναυτικού.
11. Προαιρετικά – Φωτοτυπια λογαριασμού τραπέζης Εμπορικής ή Εθνικής Τράπεζας (Με πρώτο όνομα).
 
Παραρτήματα Οίκου Ναύτου που μπορείτε να απευθυνθείτε για την έκδοση του Β.Α.
(Περισσότερες πληροφορίες για τα παραρτήματα του Ο.Ν. μπορείτε να προμηθευτείτε απο το λιμεναρχείο της περιοχής σας)
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ Βιβλιαρίου Ασθενείας


Βεβαίωση σχολής ή πιστοποιητικό σχολής ΑΕΝ
(Η Βεβαίωση να έιναι πρωτότυπη, να αντιπροσωπεύει το εξάμηνο όπου ο σπουδαστής έιναι γραμμένος στην Α.Ε.Ν. και πρόσφατη δηλ. σε προθεσμία λιγότερο απο 1 μηνα πριν την προσέλευση του στον Οίκο Ναύτου για ανανέωση)

Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά κάτα την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, θα πρέπει να τα καταθέσετε μαζί με την ανανέωση:

 

  • Φωτοτυπία της σελ. 4 -5, εκέι όπου αναγράφοντε τα στοιχεία του ναυτικού.
  • Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. του ιδίου ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας.
  • Φωτοτυπία αριθμός Α.Μ.Κ.Α. του ιδίου (απο το ΚΕΠ με την Αστυνομική Ταυτότητα)
  • Φωτοτυπια λογαριασμού τραπέζης Εμπορικής ή Εθνικής Τράπεζας (Με πρώτο όνομα)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Τηλεφωνικό κέντρο για γιατρόυς ΕΟΠΠΥ: 14554, 14784, 14884, 14900. Ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μόνο με Α.Μ.Κ.Α.
  • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής διαγραφεί απο την Α.Ε.Ν. είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας του και το συνταγολόγιο του στο πλησιέστερο Παράρτημα Οίκου Ναύτου προκειμένου να εκδωθεί η διαγραφή του απο την Υγειονομίκη και Φαρμακευτική Ασφάλιση του Οίκου Ναύτου, αλλιώς θα υποστεί τις προβλεπόμενες απο τον νόμο κυρώσεις.
  • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής μεταγραφεί σε άλλη σχολή Α.Ε.Ν. είναι υποχρεωμένος να κάνει αίτηση για για Μεταφορά Ατομικού Φακέλου του σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου σύμφωνα με την μόνιμη κατοικία του.
  • Σε περίπτωση απώλειας Βιβλιαρίου Ασθενείας, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει σε Αστυνομικό Τμήμα και σε έναν οποιονδήποτε Οίκο Ναύτου.

One thought on “Ασφάλιση στο ΝΑΤ

  1. Pingback: Συμβουλές για πρωτοετείς | Α.Ε.Ν. - Ιστότοπος Σπουδαστών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s