Διαδικασία Εισαγωγής


botc96_lΗ διαδικασία εισαγωγής για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού, περιγράφετε αναλυτικά στην Προκύρηξη εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. που εκδίδεται κάθε χρόνο από το ΥΕΝ, κοντά στα μέσα Μαϊου. Οι θέσεις εισαγωγής κυμαίνοντε από 1000-1200 θέσεις κάθε χρόνο, και μοιράζοντε στις δύο ειδικότητες (π.χ. 600 για Πλοιάρχους, 400 για Μηχανικούς)

Εδώ μπορείτε να δείτε την προηγούμενη προκύρηξη για το έτος 2014-2015

33

 


Σχετικά με τις κατηγορίες των υποψηφίων

 

ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 • Καλύπτει ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποτελείτε από μαθητές Γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ (Ομάδα Α’ και Ομάδα Β’,) καθώς και Εσπερινών λυκείων.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 • Καλύπτει ποσοστό 40% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους/ιες που επιθυμούν να εισαχθούν με απολυτήριο. Αποτελείτε από μαθητές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ. (Ανάλογα με την ειδικότητα τους, οι μαθητές των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε ξεχωριστές κατηγορίες για τις διάφορες θέσεις, π.χ. οι μαθητές των Ναυτικών Λυκείων δεν διαγωνίζονται με μαθητές από ΕΠΑΛ μηχανολογίας, αλλά μόνο με μαθητές του ιδίου κλάδου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην προκήρυξη εισαγωγής)
 • Σε αυτήν την κατηγορία είναι δυνατή μοριοδότηση για θαλάσσια υπηρεσία ή πιστοποιητικό αγγλικών. Στην κατηγορία των Πανελληνίων (Α’ γενική κατηγορία) μετράει μόνο ο βαθμός σας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 • Αφορά μαθητές που εκπίπτουν στις διάφορες ειδικές κατηγορίες που έχει θεσπίσει το ΥΕΝ (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κτλπ. – οι μαθητές αυτοί διαγωνίζονται σε ξεχωριστές κατηγορίες και απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά για την δήλωση τους)

 

Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε πολλαπλές κατηγορίες, με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσετε και τα ανάλογα δικαιολογητικά για την κάθε αίτηση.

 


Σχετικά με τα δικαιολογητικά

 

Δικαιολογητικά Πρώτης Γενικής Κατηγορίας
 1. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής
 2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (για την αποδοχή της εξέτασης στην κολύμβηση, η οποία θα λάβει χώρα μετά την εισαγωγή σας στην Α.Ε.Ν.)
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της Ταυτότητας

 

Δικαιολογητικά Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας
 1. Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής
 2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (για την αποδοχή της εξέτασης στην κολύμβηση, η οποία θα λάβει χώρα μετά την εισαγωγή σας στην Α.Ε.Ν.)
 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου στις Πανελλαδικές εξετάσεις
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του/της
 5. Ταυτότητας Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχει, για ελληνικά πλοία ή πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τουλάχιστον 500 κ.ο.χ.)
 6. Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (εφ’ όσον υπάρχει, ).

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα τα υποβάλλετε στην κοντινότερη Α.Ε.Ν. της περιοχής σας, μαζί με το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης που συμπληρώσατε στην ιστοσελίδα https://regusr.hcg.gr

One thought on “Διαδικασία Εισαγωγής

 1. Pingback: Προκήρυξη Α.Ε.Ν. 2015-2016 | AENstudents

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s