Πιστοποιητικό Σωστικών


Οι σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων λειτουργούν από αρχές Σεπτεμβρίου με τέλη Ιουνίου. 

Βασικά Σωστικά

Μετά το πέρας του Α’ Εξαμήνου, οι σπουδαστές των ΑΕΝ θα κληθούν να παρακολουθήσουν τον Βασικό κύκλο των Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, είτε στην ακαδημία του Ασπρόπυργου είτε στην ακαδημία της Μακεδονίας. (Στις 2 αυτές Ακαδημίες οι σπουδαστές παρακολουθούν τον κύκλο πριν την λήξη του εξαμήνου τους, έτσι ώστε να αποφεύγετε η συμφόρηση στις αίθουσες) Ο κύκλος είναι ο ίδιος όλους τους ναυτικούς, δεν τηρείτε διάκριση μεταξύ των ειδικοτήτων.

Ο κύκλος διαρκεί περίπου 15 μέρες, και αποτελείτε από 5 επιμέρους κύκλους, ο καθένας με διάρκεια 1-2 μέρες. Στο τέλος κάθε επιμέρους κύκλου δίνετε εξετάσεις πάνω στο περιεχόμενο του κύκλου.  Μετά το πέρας του κύκλου, εφόσον περάσετε με επιτυχία όλους του επιμέρους κύκλους, θα σας δοθεί μια πρόχειρη μορφή του πιστοποιητικού για την έκδοση του ναυτικού σας φυλλαδίου. Το επίσημο πιστοποιητικό εκδίδετε συνήθως σε 10 εργάσιμες μέρες από την λήξη του κύκλου και εσείς χρειάζεστε το επίσημο πιστοποιητικό για να ταξιδέψετε.  Εάν πρέπει να φύγετε άμεσα, ενημερώστε την γραμματεία της εκάστοτε Ακαδημίας.

Σας υπενθυμίζω πως έχετε την επιλογή να εκδώσετε κόκκινο ναυτικό φυλλάδιο όπου δεν απαιτείται πιστοποιητικό σωστικών, όμως θα πρέπει να παρακολουθήσετε τον κύκλο μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

Όσον αφορά την στέγαση κατά την διάρκεια της παρακολούθησης του κύκλου, δεν παρέχετε από τις Ακαδημίες. Υπάρχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια έξω από την ακαδημία του Ασπρόπυργου και της Μακεδονίας, εξυπηρετώντας όσους δεν διαθέτουν σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.

Προχωρημένα σωστικά

Στο πέρας του Δ’ Εξαμήνου, οι Ακαδημίες κανονίζουν οι σπουδαστές να παρακολουθήσουν τους προχωρημένους κύκλους των σωστικών, δίνοντας σας έτσι την ευκαιρία να επισπεύσετε την πρώτη σας ναυτολόγηση μετά την σχολή. (Βεβαίως μπορείτε να τα πάρετε και ατομικά ή μετά το πέρας της σχολής, αυτό επαφίεται σε εσάς)

Η διαδικασία είναι παρεμφερής με την απόκτηση του βασικού κύκλου των βασικών σωστικών, απλώς αλλάζει η μαθησιακή ύλη.

Επικοινωνία

ΔΣΕΝ / ΣΠΜ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τηλέφωνο: 210 5570 629

ΔΣΕΝ / ΣΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 23920 34200
Fax : 23920 21602
email: sspm.mak@hcg.gr

https://sites.google.com/site/dsspmmakedonias/

Σημειώσεις σωστικών απο την ΑΕΝ Μακεδονίας
Σημειώσεις σωστικών απο την ΑΕΝ Μακεδονίας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s