Ποια είναι η πρώτη μεγάλη αλλάγη που θα θέλατε να δείτε στις ΑΕΝ?


Τα παραπάνω αποτελέσματα θα σταλούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στα πλαίσια συζητήσεων που θα λάβουν χώρα για την αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαιδεύσεως.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s