Προκύρηξη Εισαγωγής 2014-2015


Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, καθορίζεται σε 1030 Έλληνες σπουδαστές/στριες (600 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).Για περαιτέρω λεπτομέρειες, παρακαλώ δείτε την προκήρυξη ή τις αντίστοιχες σελίδες του ιστότοπου.

Παραθέτουμε την προκήρυξη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s