Προκήρυξη Α.Ε.Ν. 2015-2016


Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, ο αριθμός των σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών διαμορφώνεται σε 811 άτομα (528 Πλοίαρχοι και 238 Μηχανικοί), μια μείωση 21% σε σχέση με πέρυσι όπου είχαν εισαχθεί 1.030 άτομα (600 πλοίαρχοι και 430 μηχανικοί)

Περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή των σπουδαστών, θα βρείτε  στον Πίνακα Διανομής Α.Ε.Ν. 2015-2016

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών

    • Πρώτης Γενικής Κατηγορίας – Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015
    • Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας – Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015
    • Κυπρίοι σπουδαστές – Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή

Επισυνάπτεται η προκήρυξη Α.Ε.Ν. 2015-2016, η οποία περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία εισαγωγής για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το έτος 2015-2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s