Ανακοίνωση


Αγαπητοί φίλοι του AENstudents,

Η ιστοσελίδα παύει την λειτουργία της και θα συμπεριληφθεί σε μια μεγαλύτερη και πληρέστερη ιστοσελίδα για την ναυτική εκπαίδευση – την πλατφόρμα www.isalos.net

Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια εμπιστοσύνης και ευελπιστούμε να σας εξυπηρετήσουμε με μεγαλύτερη επάρκεια στο νέο μας εγχείρημα.

Καλές Θάλασσες,

Π.Φ.